REGULAMIN
Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Sklep internetowy działający pod adresem http://shop.inspire.webdesire.pl/ jest prowadzony przez osobę prywatną, która w wolnym czasie wykonuje biżuterię z pasją a te osoby, które znajdą w niej swój styl lub drobny upominek na urodziny, zaprasza do zakupu.


GWARANCJA I REKLAMACJE
·         W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową, reklamowany towar wraz z listą produktową dołączoną do dostawy, należy zgłosić mailowo na adres barbara@webdesire.pl, który to adres do wysyłki zostanie wskazany w mailu zwrotnym.
·         shop.inspire.webdesire.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
·         W przypadku uzasadnionej reklamacji, zgodnie z ustaleniami z klientem towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny lub zostanie obniżona cena lub zostanie zwrócona należności w ten sam sposób uzgodniony z Reklamującym.
·         Informujemy że reklamacje na Poczcie Polskiej można zgłosić dopiero 14 dni od momentu wysłania paczki czy listu, jeżeli długo oczekujesz na towar i nie masz pewności czy go wysłaliśmy możemy  przesłać potwierdzenie nadania, nie obwiniaj sprzedającego bez próby kontaktu w celu wyjaśnienia sprawy.

·        w przypadku dostawy przesyłki uszkodzonej, należy niezwłocznie zgłosić u kuriera wraz z formularzem reklamacyjnym, co będzie jednocześnie niezbędne do właściwego rozpatrzenia reklamacji.


PRZESYŁKA
·         Zakupione przedmioty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz kurierem Poczty Polskiej oraz przesyłek kurierskich DHL . Szczegóły podane na podstronie shop.inspire.webdesire.pl znajdują się linki do sprawdzania przesyłek.

TERMINY
·         Produkty - biżuteria, zakupione w Sklepie Internetowym wysyłamy  zazwyczaj do 2 – 3 dni roboczych od dokonania zakupu i wpłaty należności. W sytuacjach szczególnych i losowych zastrzegamy sobie prawo wysyłki  od 7 - 14 dni roboczych. Informujemy, aby o terminie wysyłki przy nagłych i pilnych sytuacjach kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Dane kontaktowe podane są na podstronie sklepu: http://shop.inspire.webdesire.pl/kontakt.


ZWROTY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia.  Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania Produktu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 Shop.inspire.webdesire.pl w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

1.Domena internetowa shop.inspire.webdesire.pl umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na wykonaną biżuterię i artykuły jubilerskie oraz inne wprowadzone do bazy sprzedaży, została stworzona na bazie prestashop, na której to własnym wkładem zostały wykonane modyfikacje podporządkowując pod potrzeby shop.inspire.webdesire.pl

2. Warunkiem skorzystania ze sklepu internetowego shop.inspire.webdesire.pl jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin poprzez rejestracje za pomocą serwisu shop.inspire.webdesire.pl. Ze Sklepu Internetowego w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Produkty znajdujące się w shop.inspire.webdesire.pl mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:

a) Każdy z Produktów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementu Produktów (minerałów i kamieni szlachetnych),

b) Produkty są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w shop.inspire.webdesire.pl mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości),

c) Różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor Produktu, proporcje Produktu, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.

4. Właściwości produktów szczegółowo podane są w opisie produktu. Cena podana w sklepie internetowym jest ceną brutto. W cenę produktu nie są wliczone koszty przesyłki oraz koszty wykonania płatności przez kupującego.

5. Treść (zdjęcia i opisy produktów) publikowana w serwisie http://shop.inspire.webdesire.pl jest własnością shop.inspire.webdesire.pl i kopiowanie oraz publikowanie ich w innych serwisach internetowych jest niedozwolone. Więcej szczegółów na stronie na shop.inspire.webdesire.pl.

6. Nazwa shop.inspire.webdesire.pl jest własnością shop.inspire.webdesire.pl, powstała na potrzeby handlu. Warunki handlowe oraz sprzedaż odbywają się za pośrednictwem shop.inspire.webdesire.pl.


§ 1 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Produkty są wyłącznie Klienci.

2. Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do shop.inspire.webdesire.pl, składa ofertę kupna Produktu w rozumieniu kodeksu cywilnego i zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie wymagane pola podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

3. Zamówienia można składać całodobowo przez wszystkie dni w roku. Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 7 dni licząc od dnia jej przesłania do shop.inspire.webdesire.pl. W przypadku braku zapłaty w przeciągu 7 dni zamówienie jest anulowane.

4. shop.inspire.webdesire.pl potwierdzi Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w shop.inspire.webdesire.pl (Potwierdzenie), przy czym Potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty. Przyjęcie zamówienia przez Sklep Internetowy następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.  Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi, że jest to pierwsze z trzech potwierdzeń, które Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, z czego dwa są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, a dopiero drugie (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) oznacza zawarcie umowy. Trzecie potwierdzenie (zawarcia umowy na odległość) jest wysyłane Klientowi, na trwałym nośniku, niezwłocznie po zawarciu umowy i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez shop.inspire.webdesire.pl.

5. shop.inspire.webdesire.pl zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia. W przypadku zmiany przez klienta oryginalnego zamówienia, potwierdzenie nowych ustaleń zostaną wysłane do klienta za pośrednictwem e-mail lub SMS a po zatwierdzeniu przez klienta zostanie zrealizowane finalne zamówienie. 

6. Każdy Produkt stanowi odrębne zamówienie.

7. shop.inspire.webdesire.pl zastrzega sobie ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty, np. w przypadku indywidualnych przeróbek w produkcie lub spersonalizowanych zamówień na życzenie klienta.

8. Sklep internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji shop.inspire.webdesire.pl z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Produkty prezentowane na stronach sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Prezentacja Produktu na stronach shop.inspire.webdesire.pl nie oznacza po stronie shop.inspire.webdesire.pl zobowiązania do sprzedaży Produktu. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta a następnie jego weryfikacji przez sklep.inspire.webdesire.pl m. in. pod kątem dostępności Produktów. Niektóre Produkty mogą być w dowolnym czasie wycofane ze sprzedaży lub mogą być czasowo niedostępne.


§ 2 ZMIANY I REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres barbara@webdesire.pl, za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do shop.inspire.webdesire.pl na nr +48 693 668 691 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.

2. shop.inspire.webdesire.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adres e-mail jest niepoprawny.


§ 3 TERMINY REALIZACJI, ODBIÓR PRZESYŁKI
Terminy realizacji zamówień i odbiór przesyłki 

1. Złożone zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 2-3-ch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmowe Sklepu Internetowego. Gotowa przesyłka zostaje przekazana firmie kurierskiej lub na Pocztę Polską, wcześniej wybranej przez Klienta z pośród dostępnych w Sklepie Internetowym. Wysyłki mogą być realizowane następnego dnia roboczego, jeśli płatność została zaksięgowana na koncie poprzedniego dnia roboczego do godziny 15:30. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wysyłki materiału jeszcze tego samego dnia po wpływie środków na konto bankowe do godziny 13:00, z zastrzeżeniem że czas doręczenia może być drugiego lub trzeciego dnia roboczego. Wszelkie dodatkowe przyspieszenia będą pisemnie potwierdzane.

2. Koszty związane z dostawą są określane na podstawie wagi przesyłki i obowiązującego cennika firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej podanego na pod stronie sklepu Internetowego: http://shop.inspire.webdesire.pl/content/1-wysylka oraz według cennika dostępnego podczas składania zamówienia,

3. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Produkt, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Zmiana firmy dostarczającej przesyłkę następuje jedynie w sytuacjach wyjątkowych, o czym klient składający zamówienie będzie każdorazowo poinformowany przed terminem jego realizacji. 

4. Firma kurierska lub Poczta Polska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 18. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo. W niektórych przypadkach po nieudanej próbie doręczenia paczki, zostanie ona przekazana do najbliższego dla Klienta punktu odbioru paczek. Możliwość osobistego odbioru zamówienia w Opolu, bezpłatnie - miejsce odbioru do ustalenia za pomocą poczty e-mail. Bezpłatna opcja nie dotyczy wysyłki na terenie Opola.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej shop.inspire.webdesire.pl niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

6. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przewidywany czas dostawy przesyłki zagranicznej za pośrednictwem Poczty-Polskiej to 5-14 dni roboczych, przewidywany czas dostarczenia przesyłki za pomocą Kuriera Poczty Polskiej to czas od 2-ch do 3-ch dni roboczych.

7. W momencie odebrania przesyłki zachęcamy aby przed przyjęciem, w obecności kuriera:

a) sprawdzić ogólny stan przesyłki, czy opakowanie nie jest naruszone,

b) jeżeli przesyłka jest nienaruszona, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy Produkt nie jest uszkodzony, W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Klient w przypadku stwierdzenia, że:

*) opakowanie jest naruszone lub

*) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub

*) Produkt jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności Kuriera i jak najszybciej w dniu odbioru przesyłki skontaktować się z shop.inspire.webdesire.pl za pośrednictwem sklepu internetowego shop.inspire.webdesire.pl

8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.


§ 4 FORMA PŁATNOŚCI:

1. Klient może uiścić kwotę za zamówione Produkty przy składaniu zamówienia poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w sklepie internetowym shop.inspire.webdesire.pl.


§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy składając do shop.inspire.webdesire.pl oświadczenie na piśmie.

1) Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do regulaminu. Pismo należy wypełnić i czytelnie podpisać, następnie wysłać na adres e-mail shop.inspire.webdesire.pl tj. e-mail: barbara@webdesire.pl

2) Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu złożenia odstąpienia od umowy.

a) Zakupiony Produktu należy zwrócić na  adres podany w adresie e-mail, który zostanie wskazany do Klienta po odpowiednim zgłoszeniu i przesłaniu formularza przez Klienta.

b) kwota w wysokości równowartości zakupionych Produktów w tym kosztów dostarczenia produktu, zostanie niezwłocznie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, nie później niż w 14 dni liczonych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

c) Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach Produktów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem, wykonanym czy zmodyfikowanym na indywidualne zamówienie.

3. shop.inspire.webdesire.pl zastrzega sobie prawdo do obciążenia konsumenta opłatą za zwrócony Produkt uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Do zgłaszania reklamacji służy formularz, stanowiący załącznik nr2 do niniejszego regulaminu, który należy wypełnić i odesłać do shop.inspire.webdesire.pl wraz z reklamowanym produktem. Do wysyłanego produktu należy załączyć informację o rodzaju usterki, dacie zakupu lub nr zamówienia.

2. W przypadku stwierdzenia istnienia ukrytych wad Produkt. Klient ma prawo do reklamacji produktu. W tym celu powinien wysłać go na adres firmy. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, na podstawie decyzji klienta, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy lub shop.inspire.webdesire.pl zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub cena produktu zostanie obniżona.

3. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zarysowania, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej jak i przebarwienia po użyciu środków które mogą wpływać na powłokę produktu tj: środki czystości, perfumy, kwasy itp. lub produkt jest niekompletny (brak któregoś z elementów w tym kamieni) Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi. Gwarancji nie podlegają również powłoki złocone oraz anodowane. 

4. Każda ingerencja w produkt poprzez osoby trzecie powoduje utratę gwarancji na Produkty. Ingerencją w Produkt określamy np.: zmianę rozmiaru pierścionka, wymianę kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane poza działalnością shop.inspire.webdesire.pl. 


§ 7 PROMOCJE I RABATY
1. Sprzedaży promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny 

§ 8 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest shop.inspire.webdesire.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z shop.inspire.webdesire.pl.

3. Obok plików cookies shop.inspire.webdesire.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach shop.inspire.webdesire.pl oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników shop.inspire.webdesire.pl. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

4. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem shop.inspire.webdesire.pl oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na stronach shop.inspire.webdesire.pl :

1) nazwisko i imię,

2) adres wysyłki,

3) adres poczty elektronicznej,

4) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach shop.inspire.webdesire.pl Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.


5. Przysługuje Klientowi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: barbara@webdesire.pl , nr. Telefonu + 48 693 668 691 / również smsem.

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów shop.inspire.webdesire.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Udostępnienie informacji w celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

1) Operatorzy płatności

2) Przewoźnicy (Poczta Polska, DHL)
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres barbara@webdesire.pl Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Obowiązki Klienta

6. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do shop.inspire.webdesire.pl i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać,że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do shop.inspire.webdesire.pl. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze shop.inspire.webdesire.pl

7. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach shop.inspire.webdesire.pl, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła lub kontakt pod adresem: barbara@webdesire.pl Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: barbara@webdesire.pl

8. Inne strony internetowe w ramach shop.inspire.webdesire.pl , mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od shop.inspire.webdesire.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. 

9. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: barbara@webdesire.pl
10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://shop.inspire.webdesire.pl .

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

11. NEWSLETTER

1) Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera sklepu internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2) W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera.
12. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
1) prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,

2) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,

3) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są zarządzający shop.inspire.webdesire.pl

4) dobrowolności podania danych.


§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej http://shop.inspire.webdesire.pl/content/3-regulamin .

2. shop.inspire.webdesire.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej shop.inspire.webdesire.pl , przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.

Sprzedaż produktów w shop.inspire.webdesire.pl, a także po-sprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

4. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd.

5. Informujemy, ze Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


Załącznik nr 1 do regulaminu: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SKLEP INTERNETOWY SHOP.INSPIRE.WEBDESIRE.PL
Ja ............................................................uprzejmie informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych przedmiotów/produktów ........................................................................................, numer oferty............................................................................................ Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................Imię i nazwisko.................................................................... Adres................................................................................... Data.....................................................................................


Załącznik nr 2 do regulaminu: FORMULARZ SKŁADANIA REKLAMACJI..........................., dnia ........................                          

                                                                                          Imię i Nazwisko Kupującego

                                                                                

                                                                                     ........................................................

                                                                                

                                                                                     ........................................................

                                                                                          Adres wysyłkowy Kupującego

                                      

                                                                                          tel. ......................................                                                                                                    mail……………………………….                        Zgłoszenie reklamacyjne

1. Produkt………………………………………………………………………………………………………………….Zamówienie nr .................................................złożone dnia ........................... ……za pośrednictwemsklepu internetowego* WWW.SKLEP.INSPIRE.WEBDESIRE.PL2. Przyczyna reklamacji (dokładny opis wady i kiedy doszło do jej stwierdzenia)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. W wyniku istnienia wady zgadzam się na:

* naprawę*,

* wymianę towaru na wolny od wad*,

* zwrot zapłaconej kwoty *: ...........................................................przelewem na mój rachunek bankowy:…………………………………………………………………………………….

Nr rachunku ...............................................................................................................

Dane adresowe do przelewu.....................................................................................................................................

podpis Kupującego